Laatste informatiebijeenkomst voor obligatielening Bernhoven

Voor de converteerbare obligatielening van Bernhoven voor de regio is veel animo. In totaal is er al voor ruim 2 miljoen euro geïnvesteerd in het ziekenhuis. De laatste informatiebijeenkomst staat gepland op donderdag 3 oktober aanstaande. Voor en na deze bijeenkomst is er persoonlijk assistentie aanwezig voor geïnteresseerden, die niet in staat zijn om online in te schrijven.

Het is tot uiterlijk 15 oktober mogelijk in te schrijven op de obligatielening Bernhoven voor de regio.

Bernhoven van en voor de regio

Bernhoven is het ziekenhuis voor de regio. Met focus op zorg dichtbij waar met grote betrokkenheid uit liefde voor mensen de allerbeste gezondheidszorg wordt gecreëerd. Niet alleen de mensen die in Bernhoven werken voelen zich bij hun ziekenhuis betrokken. Een ziekenhuis heeft ook voor de inwoners van de regio grote betekenis. Om betrokkenheid voor de regio tastbaar te maken, is het mogelijk om obligatiehouder te worden. De converteerbare obligatielening Bernhoven kent een looptijd van negen jaar met een jaarlijkse rente van 4%. De minimale inleg is 500 euro en inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 15 oktober 2019.

Van plicht naar recht

Tijdens de informatiebijeenkomsten bleek dat de belangstelling voor een reguliere obligatielening groter is dan voor een converteerbare obligatielening. Daarnaast blijkt de omzetting naar aandelen voorlopig niet waarschijnlijk door het nieuws van de minister van VWS dat winstuitkering in de zorg voorlopig in de ijskast staat. De directie van Bernhoven heeft daarom besloten om de conversieplicht van de obligaties om te zetten naar een recht. Dit betekent dat eigenaren van een of meerdere Bernhovenobligatie(s) kunnen kiezen om hun ingelegde bedrag retour te krijgen na de looptijd of eventueel te converteren naar aandelen, mits de regelgeving rondom de winstuitkering wijzigt.

Waar en wanneer

  • 3 oktober in restaurant Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden (aanvang 17.00 uur).

Graag vooraf aanmelden voor de informatiebijeenkomst via https://www.bernhoven.nl/formulieren/investeren/.