Investeren, hoe ga je om met risico's?

Investeren is risicovol. Hoe u omgaat met de risico's bepaalt voor een groot deel het succes van uw investering en uw investeringsportefeuille in zijn geheel. Onze partner Symbid heeft een blog geschreven waarin tips worden gegeven hoe u het beste om kunt gaan met de risico van investeringen. 

Iedereen die meer uit zijn of haar spaargeld wil halen, kan eens nadenken over investeren. Investeren is echter nooit risicoloos, je loopt als investeerder het risico dat je (een deel van) je ingelegde geld verliest. Door goed vooronderzoek te doen, zodat je weet waar je in investeert en waarom, kun je een weloverwogen investeringskeuze maken. Onderdeel van het vooronderzoek is het kennen en spreiden van risico’s, maar niet iedereen weet wat goede risicospreiding is. Wij zetten hier voor je op een rijtje wat je moet weten over risicospreiding.   

Laten we bij het begin beginnen. Beleggen is gebaseerd op het nemen van risico’s. Zonder risico zal een investering geen geld opbrengen, maar bij een hoog risico bestaat de kans dat je al je ingelegde geld verliest. Of het nu gaat om leningen, obligaties of aandelen, alle vormen van investeren kennen risico’s. Hier vallen dus ook de vier vormen van crowdfunding onder, namelijk donaties, beloning, lening en aandelen. In deze blog richten we ons op leningen, aandelen en obligaties, de meest voorkomende investeringsvormen. 

Leningen

De meest traditionele lening is de lening bij de bank, maar in principe werken alle leningen hetzelfde. Zo ook de crowdfunding-vorm lening, oftewel ‘loan crowdfunding’. Leningen zijn in feite vrij simpel, investeerders lenen een bedrag uit aan een onderneming en verwachten dit bedrag na een afgesproken periode terug inclusief rente. Het rentepercentage is meestal een goede indicatie van het risico dat je als investeerder loopt. Over het algemeen geldt dat een hogere rente ook meer risico betekent.   

Het is mogelijk dat de organisatie garanties geeft of dat de ondernemers persoonlijk mee tekenen, maar dit hoeft niet. Alhoewel leningen niet de meest risicovolle investeringsmanier zijn, brengt het wel degelijk risico’s met zich mee. Gaat de organisatie failliet, is er een grote kans dat je (een deel) van je investering kwijt bent. Daarbij komt het daadwerkelijke rendement wat je ontvangt niet altijd overeen met wat beloofd wordt, zo laat onderzoek van CrowdfundigCijfers zien. 

Aandelen

Bij aandeleninvesteringen, oftewel equity crowdfunding, worden investeerders in ruil voor hun inleg deels eigenaar van de onderneming. Bij deze vorm van investeren komt verreweg het grootste risico kijken. Als de organisatie waarin je geïnvesteerd hebt failliet gaat, ben je al je geld kwijt. Aan de andere kant betekent dit hoge risico wel dat er hoog rendement tegenover staat. Als de onderneming groeit en winst maakt, kun je als aandeelhouder dividend uitgekeerd krijgen. Naast dividend bestaat de kans dat de waarde van je aandeel groeit, waardoor je bij de verkoop van de organisatie je geld kan vermenigvuldigen.  

Equity crowdfunding kun je dus net als andere aandeleninvesteringen onder het principe ‘high risk, high reward’ schalen. Als de onderneming succesvol is, kun je als investeerder je inleg goed terugverdienen. Er bestaat echter altijd een risico, omdat je niet van tevoren weet of en wat je terugkrijgt.  

Obligaties

Een obligatie is een (achtergestelde) lening. In sommige gevallen spreek je van een converteerbare obligatie. Dit is een obligatie die in de toekomst omgezet kan worden naar aandelen. Afhankelijk van de voorwaarden komen de risico’s daarom overeen met de risico’s van loan crowdfunding of van equity crowdfunding. De risico’s van investeren in obligaties zijn over het algemeen groter dan de risico’s van een investering in de vorm van een lening. Bij een achtergestelde obligatielening hebben investeerders bij een faillissement pas recht op hun geld nadat de andere leningverstrekkers hun geld ontvangen hebben. Tegenover dit risico staat een hoger rendement en, wanneer sprake is van converteerbare obligaties, de mogelijkheid om de obligaties te converteren naar aandelen. 

Drie tips voor omgang met risico’s

Als je rendement wilt halen op je spaargeld kun je niet om risico’s heen. Om succesvol te investeren is het dus belangrijk dat je goed met risico’s omgaat. Dat zal voor een groot deel bepalen hoeveel je investeringen opleveren. Nu we de meest voorkomende manieren van investeren hebben besproken, geven we je drie tips over het omgaan met risico’s.  

Risicospreiding

Wanneer je kiest om een groter bedrag in één organisatie te investeren, bestaat de kans dat je in een keer je volledige inleg kwijt bent. Het is verstandiger om je investering te verdelen over verschillende organisaties. Door het risico te spreiden probeer je het totale risico van je investeringsportefeuille in te perken. Als een van de organisaties waarin je geïnvesteerd hebt failliet gaat, ben je maar een deel van je geld kwijt. Hopelijk kan dat gecompenseerd worden met andere, meer succesvolle investeringen. Een vuistregel voor een goede investering is dat je niet meer dan 10 procent van je vrij beschikbare vermogen in één organisatie inlegt.   

Type organisaties

Een portfolio met investeringen in meerdere organisaties betekent niet meteen dat je aan goede risicospreiding doet. Pas als je portfolio diverse is, ga je op een zo verstandig mogelijk manier om met risico’s. Zorg dat je in je investeringsportfolio meerdere organisaties van verschillende groottes en actief in verschillende markten hebt. Wissel investeringen in startups af met investeringen in gevestigde bedrijven. Zo houd je rekening met de risico’s per organisatie, maar ook met marktrisico’s.  

Soort investeringen

Zorg daarnaast dat je verschillende investeringsvormen afwisselt. ‘High risk, high reward’-crowdfunding, zoals equity crowdfunding, kan prima afgewisseld worden met de veiligere loan crowdfunding. Eventuele slechte investeringen kunnen gecompenseerd met de opbrengst van investeringen met een lager risico. Het is de kunst om de juiste balans te vinden tussen risico en rendement. Ben zo flexibel mogelijk en blijf binnen jouw investeringslimiet, dan zul je het meeste plezier beleven aan investeren! 

De bovenstaande tips gaan over het spreiden risico’s en het opstellen van een divers portfolio. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is. Zet niet al je geld in op één organisatie in de hoop dat je de nieuwe Facebook ontdekt hebt, maar verdeel je inleg en zet niet al je geld in op één financieringsvorm, maar spreid het over verschillende vormen. We hopen dat de bovenstaande tips je voldoende handvatten geven om investeringsbeslissingen te nemen.