Obligaties, de voor- en nadelen

Door Rowan Hermes

Beleggen in obligaties wordt gezien als misschien wel de veiligste manier van beleggen. Natuurlijk is geen enkele belegging risicoloos. Als een organisatie tijdens de looptijd van de obligatielening failliet gaat, verliest de obligatie zijn waarde. Daartegenover staat dat een obligatie van een gezond bedrijf vrijwel altijd afgelost wordt aan het einde van de looptijd.

Aan elke financieringsvorm zitten voor- en nadelen, voor zowel ondernemers als investeerders. In deze blog gaan we in op de voor-en nadelen van obligaties.

De voordelen voor ondernemers

1. Alternatief

Een obligatielening is voor veel ondernemingen een goed alternatief op een dure lening bij de bank. Vaak worden obligaties uitgegeven voor een (gedeeltelijke) herfinanciering waarbij de totale financieringskosten van de onderneming gedrukt worden. Ook is het een manier om aan financiering te komen zonder aandelen, en daarmee ook mede-eigenaarschap, uit te hoeven geven.

2. Beurs

Een obligatie-uitgifte genereert een hoop aandacht. De organisatie betreedt immers de kapitaalmarkt. Deze aandacht is een mooie kans voor een organisatie om positief in de media te komen en kan zelfs gebruikt worden als opstapje naar een beursgang.

3. Zekerheden

Het is niet noodzakelijk om als organisatie zekerheden te geven bij de uitgifte van obligaties. Uiteraard wordt dit wel gewaardeerd door investeerders, maar het is geen vereiste. Dit zorgt dat organisaties die bij in bank niet in aanmerking komen voor een lening, via een obligatielening toch financiering op kunnen halen.

De nadelen voor ondernemers

1. Kosten

Over obligaties moet verplicht rente betaald worden. Deze rente wordt vooraf vastgelegd voor een bepaalde periode en is voor de organisatie een vaste kostenpost. Als een organisatie kiest om aandelen uit te geven in plaats van obligaties, wordt dividend uitgekeerd. De uitbetaling van dividend is niet verplicht en kan dus een kostenbesparing zijn.

2. Inzet

Om de obligatie-uitgifte een succes te maken, is er een zekere mate van inzet van de organisatie nodig. Er zal publiciteit gecreëerd moeten worden om mensen geïnteresseerd te krijgen in de obligaties. Dit vergt tijd en inzet van de organisatie.

3. Openheid

Obligaties worden (ook) uitgegeven aan particulieren. Dit betekent dat er openheid richting particulieren wordt verwacht. Niet elke organisatie zit erop te wachten om dermate transparant te communiceren naar de markt.

De voordelen voor investeerders

1. Rente

De rente die obligatiehouders jaarlijks ontvangen, ligt doorgaans hoger dan de rente op een spaarrekening. Zeker nu steeds meer banken een negatieve spaarrente introduceren, kan geld op een rekening laten geld kosten. Investeren en zo rente ontvangen kan voordeliger zijn.

2. Risico’s

Beleggen in obligaties kent relatief weinig risico’s. Zeker als er belegd wordt in staatsobligaties is de kans dat een obligatie zijn waarde verliest klein. De kans dat de Nederlandse Staat failliet gaat is immers nihil.

3. Transparantie

De meeste organisaties die obligaties willen uitgeven krijgen een (balans)rating. Deze rating informeert over de kredietwaardigheid en de kwaliteit van de betreffende organisatie, het management en haar plannen. Door deze transparante communicatie wordt duidelijk in welke bedrijven beter niet of juist wel belegd kan worden.

4. Teruggave

Aan het einde van de looptijd wordt de waarde van de obligatie uitbetaald. De waarde van de obligatie is gelijk aan de inleg van de belegger, die dus de inleg terug krijgen. Uiteraard is dit niet het geval wanneer de organisatie in kwestie failliet raakt.

De nadelen voor investeerders

1. Faillissement

Als de organisatie die de obligaties uit heeft gegeven failliet raakt, krijgen obligatiehouders pas na de fiscus hun geld terug. De kans bestaat dus dat obligatiehouders hun ingelegde geld niet terugkrijgen.

2. Inleg

Het minimum bedrag om te beleggen in obligaties is vaak hoger dan bij andere vormen van investeren. De waarde van veel staatsobligaties is Є 1.000,- en van bedrijven al snel Є 50.000,-. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld platformen en projecten waar al vanaf € 500,- in geïnvesteerd kan worden.

3. Inflatie

Aan het beleggen in obligaties zit inflatierisico. Dit houdt in dat aan het einde van de looptijd de inleg terugbetaald wordt, zonder dat hierbij rekening wordt gehouden met inflatie. Zeker bij langlopende obligaties is de kans groot dat een obligatie minder waard is geworden.